GEZOND ETEN, GEZOND BEWEGEN, GEZOND LEVEN MEDE DANKZIJ DE AGRARISCHE SECTOR!!! BBN: Ondersteund de plaatselijke verenigingen! BBN: Brengt Agrariërs uit de regio samen BBN: Verbeterd accomodatie "de Driften" BBN: Verhuur van tent met tafels en bankjes in de regio Norg

Bestuur
Albert van BurgstedenDirk RiedstraGert BosmanArjen AusmaHendrik Weites


 

Initiatiefnemers BBN