BBN op TV

Initiatief tot oprichting Boeren Business Club Norg eo

De afgelopen maanden zijn er door een aantal enthousiastelingen ambitieuze plannen ontwikkeld die zullen moeten leiden tot de oprichting van een Boeren Business Club. Het bestuur van vv Gomos initieerde de eerste gesprekken, nadat zij ideeën hadden opgedaan in Dwingeloo.

Inmiddels is er een ruw concept ontwikkeld, die als basis zal dienen voor de nieuwe Business Club. De belangrijkste doelstelling is om het imago van de agrarische sector te verbeteren. De initiatiefnemers denken dit te kunnen bewerkstelligen door een zichtbare bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp middels ondersteuning van enkele sportverenigingen in Norg. Hierbij ligt in 1e instantie de primaire focus op het ondersteunen van de voetbalvereniging Gomos en het optimaliseren van de sportvelden aan de Schapendrift / Langeloërduinen.

v.v. Gomos zal als tegenprestatie haar leden en ouders actief in contact brengen met de boerenbedrijven in de regio. Voor de jongste jeugd zullen kijkdagen worden georganiseerd en er wordt nagedacht over fietstochten en/of culinaire evenementen voor ouders en seniorenleden.

Daarnaast is de wens van de initiatiefnemers om ook een nieuw netwerk te creëren voor de actieve boeren in de regio, waarbij aanverwante bedrijven meer dan welkom zijn. Ter stimulering van de contacten zullen onder andere bedrijfsbezoeken worden georganiseerd en sprekers van naam worden uitgenodigd.

In de komende maand zullen de initiatiefnemers contact opnemen met mogelijke kandidaten voor deze Boeren Business Club (circa 70 boerenbedrijven!), waarna men eind augustus / begin september van start wil gaan.

Op de foto de initiatiefnemers.