GEZOND ETEN, GEZOND BEWEGEN, GEZOND LEVEN MEDE DANKZIJ DE AGRARISCHE SECTOR!!! BBN: Ondersteund de plaatselijke verenigingen! BBN: Brengt Agrariërs uit de regio samen BBN: Verbeterd accomodatie "de Driften" BBN: Verhuur van tent met tafels en bankjes in de regio Norg

Een uniek concept dat versterkt, ondersteund en verbindt!

BBN is opgezet door een groep enthousiaste en ondernemende agrariers uit de regio Norg. Het doel van de club is om het imago van de agrarische sector in de regio te verbeteren door regionale verenigingen te stimuleren en ondersteunen en de dorpsaccomodatie “De Driften” te ontwikkelen en verbeteren. Daarnaast is het doel om door middel van deze club het contact tussen agrariers uit de regio te bevorderen en op deze manier samen te brengen.

GEZOND ETEN, GEZOND BEWEGEN, GEZOND LEVEN MEDE DANKZIJ DE AGRARISCHE SECTOR!